Wakcje z GOKiem 2018

03. 07 – Ciekawi świata, czyli wyprawa na otwarcie wakacji – Przejście trasy questu My se Łącowioki, grillowanie i zabawy w Amfiteatrze na Jeżowej – rozpoczęcie w GOKu o godz. 10.00.

06. 07 – wyjazd do Rabkolandu (koszt: 50 zł) – wyjazd do parku rozrywki w Rabce

11.07. – Turniej Warcabowy-Szachowy – sala GOK – turniej rozgrywany w dwóch kategoriach: warcaby i szachy, dla wszystkich uczestników przewidziane pamiątkowe medale, zaś dla najlepszych statuetki

13.07 – Warsztaty Cięcie-Gięcie „Usiądź Sobie” – BWA w Nowym Sączu (koszt: 15 zł) – warsztaty, podczas których dzieci poznają sławnych projektantów krzeseł oraz ich projekty. Na zakończenie stworzą swój indywidualny projekt krzesła i wykonają prototyp, po zakończeniu zajęć dodatkowo przewidziana wizyta w McDonaldzie

15.07 – Plener  artystyczny „Twórczo w Łącku” – Rynek – pokaz umiejętności twórców ludowych, prezentacja ich dorobku, występy zespołów regionalnych i kapel, warsztaty artystyczne dla dzieci „Co w trawie piszczy” – zorganizowany wspólnie ze stowarzyszeniem Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

18.07 – wyjazd do Zatorlandu – zwiedzanie parku dinozaurów, parku owadów, parku mitologii, lunaparku (koszt: 80 zł)

25.07. – wycieczka do Labilandu (koszt: 30 zł) – zwiedzanie labiryntu i zabawa w rodzinnym parku rozrywki w Skrudzinie, dodatkowo mały poczęstunek

01.08 – ścieżka edukacyjna „Bobrowisko” – Stawy Starosądeckie  (koszt: 10 zł)

08.08. – wyjazd na basen  do Chełmca (koszt: 25 zł)

21.08. – wyjazd do kina (koszt: 25 zł), dodatkowo przewidziana wizyta w McDonaldzie

24.08. – warsztaty plastyczne „Pamiątka z wakacji” – wykonywanie ramek na wakacyjne zdjęcia z różnych materiałów – sala GOK w Łącku

26.08. – Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji na łąckim Rynku – konkursy i zabawy dla całych rodzin – zorganizowany wspólnie ze stowarzyszeniem Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Zapraszamy również na dyskoteki pod gwiazdami w Amfiteatrze na Jeżowej w dn. 8 i 29 lipca oraz 5 i 19 sierpnia.

*Wyjazdy możliwe po zebraniu odpowiedniej ilości osób, zaś wszelkie pozostałe informacje związane z programem wakacyjnym można uzyskać w GOK-u pod nr tel. 18 444-61-69.  Terminy wyjazdów mogą ulec zmianom.

Szczegółowe informacje dotyczące programu umieszczane będą na oddzielnych plakatach oraz na facebooku.

Bardzo prosimy w przypadku zgłoszeń na wyjazdy o uzupełnienie poniższej zgody na wyjazd wraz z oświadczeniem.

Zgoda na wyjazd