Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Adres:
33-390 Łącko 23A

Telefon:
(18) 444 61 69

Adres e-mail:
gok@lacko.pl

Strona internetowa:
www.gok.lacko.pl