Promocja Słownika gwary górali łąckich

Promocja Słownika gwary górali łąckich Moniki Kurzei w MCK SOKÓŁ. Autor Wiesław Żygłowicz