Sądeckie Kolędowanie z udziałem naszych reprezentantów.

20 stycznia w Mystkowie odbyło się Sądeckie Kolędowanie, czyli Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych, w którym udział wzięło 25 grup w trzech kategoriach wiekowych. Jak podkreślała Przewodnicząca Komisji Konkursowej etnografka Magdalena Kroh, że najważniejsze jest to, że tak wiele osób od najmłodszych do najstarszych kultywuje tradycje swoich regionów, co służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych oraz ma ogromne znaczenie edukacyjne.

Reprezntanci naszej gminy, czyli Grupa Kolędnicza “Z gwiazdą” ze SP w Maszkowicach zajęła III miejsce, zaś najmłodsi czyli “Nowolecięta” z GOK w Łącku otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy!!!

Wszystkie grupy kolędnicze otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, od czternastu lat współorganizujące „Sądeckie Kolędowanie” z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej.

Dyplomy podpisane przez Starostę Nowosądeckiego Marka Pławiaka, wręczał dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Artur Rola, gratulując wszystkim udziału w powiatowych eliminacjach konkursu.
Podsumowaniu Sądeckiego Kolędowania towarzyszył koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów „Mali Mystkowianie” i „Mystkowianie”.