Spotkania Góralsko-Lachowskie w Łącku 23 marca 2019