III miejsce dla Grupy Teatralnej Berecik z Łącka na Posiadach Teatralnych

W dniach 9-11 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyły się 6. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich, czyli Posiady Teatralne. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 grup w dwóch kategoriach – sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej).

Jury w składzie: dr Inka Dowlasz – reżyser, dr hab. Edward Wojtaszek – reżyser, Andrzej Róg – aktor i Benedykt Kafel – etnograf, po obejrzeniu wszystkich zaprezentowanych spektakli zadecydowało o przyznaniu grupie z Łącka III miejsca za spektakl “Dziady cz.II” na podstawie Adama Mickiewicza.
Warto zaznaczyć, że aktorzy z Łącka wystąpili jako jedyna grupa z powiatu nowosądeckiego. Wsród strojów, w których zaprezntowali się na scenie, najstarsze były łąckie gurmany, które miały ponad 100 lat.
Spektakl, a zwłaszcza pomysł rozbudownia sceniariusza o współczesne sceny, którego dokonali Bernadetta Wąchała-Gawełek, Szymon Chlipała i Marcin Wnęk, został bardzo pozytywnie oceniony przez jurorów.

zdj. Jan Ciepliński