Archiwalne pocztówki

Ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej i Mateusza Długosza: