Mali Maszkowianie

Zespół działa przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach. Prezentuje folklor górali łąckich. Opiekę nad zespołem sprawują Beata Wąchała i Joanna Koza.

Kontakt z zespołem: SP w Maszkowicach – tel. 18 444-60-46