I miejsce dla Grupy Teatralnej Berecik na Powiatowym Konkursie Teatralnym

W konkursowe szranki stanęło dwanaście grup teatralnych z terenu powiatu nowosądeckiego. Aktorzy z Grupy Teatralnej “Berecik” zaprezentowali spektakl “Śladami św. Kingi” wg scenariusza Bernadetty Wąchały-Gawełek.

Prezentacja konkursowa dała młodym artystom I miejsce. Nagrody, którymi były drewniana statuetka św. Kingi, pamiątkowy dyplom i paczka słodyczy, wręczali: Maria Sosin – przewodniczącą Jury oraz Krzysztof Szewczyk – Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Serdecznie gratulujemy!!