Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Wszystkich zebranych przywitał dyrektor GOK w Łącku Józef Strączek. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, który podkreślił znaczenie gwary i jej kultywowania w naszym regionie, a także podziękował uczestnikom i ich opiekunom. Potem rozpoczęły się przesłuchania konkursowe.

Komisja w składzie:

  1. Dr Artur Czesak – dialektolog, językoznawca – przewodniczący
  2. Monika Kurzeja – filolog, etnomuzykolog – MCK Sokół
  3. Bernadetta Wąchała-Gawełek – instruktor GOK w Łącku

po obejrzeniu i gruntownej ocenie występów  dziewiętnaściorga uczestników w trzech kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:


Kategoria I – dziecięca

I miejsce: Mateusz Giemzik – SP w Zagorzynie

II miejsce: Anna Leszko – SP w Zabrzeży

Aleksandra Tokarz – ZSP w Łącku

Anita Wojnarowska – SP w Szczereżu

III miejsce: Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu

Michał Kurzeja – SP w Jazowsku


Kategoria II – młodzieżowa

wyróżnienie: Tomasz Wąchała – SP w Zagorzynie


Kategoria III – dorośli

I miejsce: Adrian Najduch – GOK w Łącku

Jednocześnie do Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej jury wytypowało: z kategorii dziecięcej Mateusza Giemzika i z kategorii dorosłej Adriana Najducha.

Protokół odczytał Przewodniczący komisji dr Artur Czesak, który podkreślił znaczenie starszego pokolenia w naturalnym przekazywaniu gwary. W imieniu komisji pogratulował wszystkim uczestnikom i zachęcił opiekunów do korzystania z innych źródeł, w tym rodzinnych opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, które wręczyli Monika Kurzeja – członek komisji oraz Józef Strączek – dyrektor GOK.