Spotkanie z poetą Franciszkiem Opydem

W dniu 26 stycznia w sali lustrzanej hali widowiskowo-sportowej odbyło się spotkanie z poetą Franciszkiem Opydem, pochodzącym z Maszkowic. Spotkanie to zgromadziło liczną publiczność, a zostało zorganizowane wspólnie przez Klub Seniora działający przy OPS w Łącku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku i Gminny Ośrodek Kultury.

Na początek gratulacje dla autora złożył Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że dzięki takim osobom jak Franciszek Opyd o naszej gminie jest głośno, również poza jej granicami, bowiem zaznaczyć trzeba, że poeta od ponad 40 lat mieszka w Jastrzębiu Zdroju, ale niezwykle mocno związany jest z Łącką Ziemią, z której się wywodzi.

Specjalnie dla autora oraz wszystkich obecnych wystąpił kabaret „Bobek” ze Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, przygotowany przez panią Teresę Matusiewicz-Łazarz. Młodzi aktorzy z niezwykłą werwą, a przy tym pokazując ogromny talent, zaprezentowali spektakl oparty na cyklu wierszy Franciszka Opyda pt. „Sąsiadki”. Konflikt pomiędzy rodzinami zaczyna się od kurzego jajka, a kończy na ślubie pomiędzy młodym pokoleniem zwaśnionych klanów. Wspaniałe widowisko zostało nagrodzone gromkimi owacjami.

Potem już można było usłyszeć wiersze Franciszka Opyda, prezentowane przez seniorów, kierownika OPS, a także samego autora. Tematyka poezji Opyda jest niezwykle różnorodna – pisze o tym co dla niego ważne, o ziemi, na której się urodził, o sytuacjach w życiu, z którymi mu przyszło się zmierzyć, o wszystkim co mu w duszy gra. Podsumowaniem był film o poecie nakręcony przez jastrzębską telewizję Kanon. Spotkanie prowadzone przez Bernadettę Wąchałę-Gawełek przebiegło w miłej, czasami zabawnej, czasami refleksyjnej atmosferze.

Z podziękowaniami na zakończenie pospieszyli kierownik OPS Artur Kotas, kierownik GBP Katarzyna Gromala i dyrektor GOK Józef Strączek. W spotkaniu uczestniczyli również radni gminy Łącko: Elżbieta Majerska i Jan Klimek, zastępca wójta Paweł Dybiec oraz sołtys wsi Maszkowice Jacek Ząbek.

Po spotkaniu przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia i podpisywanie dedykacji w tomikach poezji autorstwa Franciszka Opyda.