7. Dziękczynienie w Rodzinie: Koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka z solistami